Övrig information | Lediga bostäder


WIJKS GÅRD i Kimito

Wijksvägen 345
25700 Kimito
email: info@wijksgard.fi 

Uppfödning av Highland- boskap, Texel får och Ankor
Odling av rörflen
Skogsbruk
Uthyrning av bostäder
innehavare Carolus Rosenlew 0500-311886

förvaltare Christian Wretdal 050-3372259 

HÖGSAR GÅRD i Nagu
Högsarvägen 54
21660 Nagu 

Uppfödning av Highland- boskap
Skogsbruk
Uthyrning av bostäder
innehavare och förvaltare (se ovan)
fastighetsansvarig Peter Nordqvist 0400-570225